Strona główna

 

W przypadku zauważania pomyłki w godzinach bądź datach bardzo proszę Przedstawicieli Klubów Klasy B gr. I  o kontakt telefoniczny z biurem ZOZPN.

 

 

TERMINARZ SENIORÓW: (jest tożsamy z systemem Extranet, w rozwinięciu termin danego meczu, wyniki oraz tabela):

 

Terminarz klasy B gr. I runda Wiosna 2021

 

Gospodarz zawodów zobowiązany jest do sporządzenia w oparciu o niniejszy zestaw par szczegółowego terminarza na całą rundę „JESIEŃ 2020” określając w nim dzień (cyfrą i słownie: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek), godzinę i miejsce rozegrania zawodów.

Tak sporządzony terminarz klubowy gospodarz wprowadza samodzielnie do systemu EXTRANET.

Istnieje również możliwość rozegrania meczu z danej kolejki w piątek jednakże za pisemną zgodą obu zainteresowanych klubów.

Jeżeli klub nie sporządzi terminarza na całą rundę i go nie wprowadzi do systemu Extranet to zostanie odgórnie w systemie Extranet wyznaczony termin na niedzielę na godz. 13.

Podstawa prawna: Regulamin Klas B na Terenie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Klub każdorazowo może zmienić swój termin bez zgody ZOZPN i obowiązku powiadamiania drużyny przeciwnej na minimum 14 dni przed pierwotną datą zawodów.

Każdy klub jako gospodarz ma obowiązek wyznaczyć co najmniej dwa mecze w rundzie w niedzielę na godzinę 13:00, pozwoli to zapewnić optymalną obsadę sędziowską. Terminarz klubowy z datami i godzinami nie uwzględniający tej Uchwały, spowoduje potraktowanie tego terminarza jak nie ważny i klub będzie musiał nanieść odpowiednie korekty.

Nie ma obowiązku grania młodzieżowców.

Obowiązuje 7 zmian zawodników w meczu.

Nie obowiązuje przepis o zepsutym środku transportu.

 

 

KOLORY STROJÓW (1 komplet):

GKS PERŁA DESZKOWICE: biało-czerwono-białe

KS WOLA RÓŻANIECKA-LUCHÓW: bordowo-czarno-czarne

                                Ze sportowym pozdrowieniem

                                                                                                                                                            Prezes ZOZPN

                                                                                                                                                         /-/Stanisław Pryciuk