Strona główna

Zapraszamy do zapozanania się z ważną informacją, która została również przesłana (przez Komisję Gier O/Zamość) do klubów Oddziału LZPN w Zamościu.

Przypominamy, że zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, Centralnej Ligi Juniorek, III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych, a także III ligi i niższych klas rozgrywkowych kobiet przed rundą wiosenną może nastąpić w okresie od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której zawodnik zostaje uprawniony – § 23 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.

Informacja na temat transferów

transfery