Strona główna

Delegaci na  Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym dokonali również innych następujących wyborów.

Członkami Zarządu LZPN zostali wybrani: Pan Stanisław Pryciuk, Pan Jerzy Bojko i Pan Ryszard Dziura.

Członkami Komisji Rewizyjnej LZPN wybrano Panów: Jan Madyński i Andrzej Swacha.

Delegat na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PZPN: Pan Stanisław Pryciuk.

Wszystkie w/w wybrane Osoby reprezentowały Oddział LZPN w Zamościu.

 

Pozostali Członkowie Zarządu LZPN Panowie: Robert Gromysz, Arkadiusz Kozłowski, Andrzej Kuśmierczyk, Stanisław Lesiuk, Tadeusz Łapa, Ryszard Nilipiuk, Anatol Obuch, Piotr Owczarzak, Piotr Sadczuk, Marek Wawer, Witold Wójtowicz

Pozostali Członkowie Komisji Rewizyjnej Panowie: Roman Dąbek, Jarosław Dziewulski, Jan Madyński, Władysław Makarewicz, Paweł Zieliński.

Pozostali Delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PZPN Panowie: Zbigniew Bartnik i Tomasz Mikulski