Strona główna

Terminarz, wyniki i tabele (podstawowa i zaawansowana) Okręgowej Ligi Młodzików Młodszych gr. II sezonu 2018/2019:

https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi-juniorzy,27723.html

 

GKS Pogoń 96 Łaszczówka  wycofała się z rozgrywek z OLMŁMŁ Gr. II w dniu 02.05.2019 r. (z uwagi na to, że rozegrali 50%spotkań mecze z udziałem tej drużyny będą jako vo 3:0 na korzyść drużyn przeciwnych).

 

Gospodarz zawodów zobowiązany jest do sporządzenia w oparciu o niniejszy zestaw par szczegółowego terminarza na całą rundę „WIOSNA 2019” określając w nim dzień (cyfrą i słownie: sobota, niedziela), godzinę i miejsce rozegrania zawodów.

Tak sporządzony terminarz klubowy gospodarz wprowadza samodzielnie do systemu EXTRANET.

Jeżeli klub nie sporządzi terminarza na całą rundę i go nie wprowadzi do systemu Extranet to zostanie odgórnie w systemie Extranet wyznaczony termin na sobotę na godz. 11.

Istnieje możliwość rozegrania zawodów w inne dni za zgodą obu klubów, pod warunkiem zgłoszenia takiej zamiany minimum na 14 dni od daty zawodów (oraz zachowania przerwy 48 godzin między meczami), w przeciwnym razie wymagana będzie zgoda obu klubów i opłata 20 zł (dwadzieścia złotych) wniesiona do kasy ZOZPN.

Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek na Terenie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Klub każdorazowo może zmienić swój termin bez zgody ZOZPN i obowiązku powiadamiania drużyny przeciwnej na minimum 14 dni przed pierwotną datą zawodów.

Ekwiwalenty za prowadzenie zawodów wypłaca ZOZPN. Koszty ekwiwalentów i dojazdów dla sedziów wypłaca Klub, który pełni funkcję gospodarza zawodów.

Nie obowiązuje przepis o zepsutym środku transportu.

NIE OBOWIĄZUJE ZASADA SERII RZUTÓW KARNYCH PO ZAWODACH.

KOLORY STROJÓW:

 

                                   Ze sportowym pozdrowieniem

 

                                                                                                             Przewodniczący WG ZOZPN              Prezes ZOZPN

                                                                                                                 /-/Henryk Kowalski                      /-/Stanisław Pryciuk