Rada Trenerów ZOZPN kadencja 2016-2020

Imię i Nazwisko                      
Funkcja                                                                       
Jerzy BOJKO -   PRZEWODNICZĄCY 
Zbigniew PAJĄK -  Wiceprzewodniczący
Paweł BABIARZ  Sekretarz
Marek KŁOSEK -  Członek
Zbigniew KUCZYŃSKI  Członek
Paweł LEWANDOWSKI -  Członek
Jacek SZCZYRBA  Członek
Janusz  WÓJCICKI  Członek

 

Wydział Szkolenia ZOZPN kadencja 2016-2020

Imię i Nazwisko                      
Funkcja                                                                       
Jerzy BOJKO -   PRZEWODNICZĄCY 
Andrzej JAWORSKI -  Wiceprzewodniczący
Paweł BABIARZ  Sekretarz
Bogda ANTOLAK -  Członek
Paweł LEWANDOWSKI  Członek