Terminarz, wyniki i tabele (podstawowa i zaawansowana) Okręgowej Ligi Juniorów Starszych gr. II sezonu 2019/2020:

 

https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi-juniorzy,33973.html

 

Gospodarz zawodów zobowiązany jest do sporządzenia w oparciu o niniejszy zestaw par szczegółowego terminarza na całą rundę „JESIEŃ 2019” określając w nim dzień (cyfrą i słownie: środa, sobota, niedziela), godzinę i miejsce rozegrania zawodów.

 

 

Tak sporządzony terminarz klubowy gospodarz wprowadza samodzielnie do systemu EXTRANET.

 

Jeżeli klub nie sporządzi terminarza na całą rundę i go nie wprowadzi do systemu Extranet to zostanie odgórnie w systemie Extranet wyznaczony termin na sobotę na godz. 11.

 

Istnieje możliwość rozegrania zawodów w inne dni za zgodą obu klubów, pod warunkiem zgłoszenia takiej zamiany minimum na 14 dni od daty zawodów (oraz zachowania przerwy 48 godzin między meczami), w przeciwnym razie wymagana bedzie zgoda obu klubów i opłata 20 zł (dwadzieścia złotych) wniesiona na konto LZPN.

 

 

Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek na Terenie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Klub każdorazowo może zmienić swój termin bez zgody ZOZPN i obowiązku powiadamiania drużyny przeciwnej na minimum 14 dni przed pierwotną datą zawodów.

Zgodnie z Unifikacją PZPN: CZAS GRY 2x45 minut, obowiązują żółte i czerwone kartki, 7 zmian.

Nie obowiązuje przepis o zepsutym środku transportu.

NIE OBOWIĄZUJE ZASADA SERII RZUTÓW KARNYCH PO ZAWODACH.

 

KOLORY STROJÓW 1(komplet):

SZYSZŁA TARNOSZYN: zielono-czarno-białe

                                        

       Ze sportowym pozdrowieniem

 

                                                                                     Przewodniczący WG ZOZPN                   Prezes ZOZPN

                                                                                         /-/Henryk Kowalski                           /-/Stanisław Pryciuk