Orlik Starszy gr. III (2009):

(na jesieni AMSPN Hetman Zamość i DKS Gaudium III zorganizują po 2 turnieje, na wiosną  Football Academy I Zamość i Potok Sitno zorganizują po 2 turnieje)

 

1. AMSPN Hetman Zamość                     07.09.2019 r. (sobota) godz. 9:00

2. Football Academy I Zamość                 15.09.2019 r. (niedziela) godz. 9:00 (zmiana terminu na prośbę FA Zamość)

3. GKS Potok Sitno                                   22.09.2019 r. (niedziela) godz. 9:00

4. DKS Gaudium III Zamość                     29.09.2019 r. (niedziela) godz. 9:00 (zmiana na prośbę DKS Gaudium Zamość)

5. AMSPN Hetman Zamość                      19.10.2019 r. (sobota) godz. 9:00-nowy termin

((06.10.2019 r. (niedziela) godz. 9:00 (zmiana na prośbę AMSPN Hetman Zamość), turniej odwołany przez organizatora ze względu na złe warunki atmosferyczne))

6. DKS Gaudium III Zamość                      12.10.2019 r. (sobota) godz. 9:00

 

Organizator Turnieju ma obowiązek przesłać wyniki, które bedą zamieszczone później w systemie Extranet. Gramy systemem każdy z każdym. Proszę również o wpisanie, który zespół bez usprawiedliwienia nie stawił się na Turniej.

 W załączeniu:

Regulamin Orlików i Żaków

 

WYNIKI I TABELE (Proszę nie sugerować sie wpisanymi miejscami rozegrania meczów, inaczej nie można zapisać w systemie)

https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi-juniorzy,34639.html

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skrócony Regulamin Rozgrywek Orlików Starszych i Młodszych-obowiązuje Unifikacja PZPN z wyjątkami podanymi poniżej:

Wszyscy zawodnicy muszą być zgłoszeni do systemu Extranet (zgłaszamy sami nowych zawodników-nie ma potrzeby drukowania formularzy, a potem składamy wniosek do uprawnienia i załączamy Deklaracje Gry Amatora)

Instrukcja dodawania nowego zawodnika w systemie Extranet:

http://lzpn.pl/wp-content/uploads/2016/03/dodawanie_zawodnika_kluby_pzpn_pl.pdf

 DO ZAWODÓW NIEZBĘDNE:
- LISTA ZWODNIKÓW – potwierdzona przez ZOZPN, tylko dla okazania organizatorowi - BADANIA LEKARSKIE – dopuszczenie do turnieju (konieczność posiadania na czas turnieju),
- AKTUALNE LEGITYMACJE SZKOLNE – (niezniszczone zdjecie + pieczątka z datą ważności legitymacji)
- OPIEKA MEDYCZNA,

 - GRAMY W SKŁADACH: 1+6 (gra bez spalonego, zmiany powrotne, drużyny do max. 20 zawodników, kary czasowe 2-3 minutowe),
- BOISKO – minimum 50 x 35/26 m maksimum 60 x 40 m pole karne 15x9 m lub boisko z programu ,,Moje Boisko-ORLIK 2012",
- bramki 5 x 2 m (dopuszcza sie bramki 3x2 m), - muszą być właściwie przymocowane do podłoża (zakotwiczone).

Obuwie: lanki lub  korkotrampki.

Kary:

-nieuczestniczenie w wyznaczonym turnieju - kara 200 zł

- dwukrotne nieuczestniczenie w turniejach bedzie skutkowało wycofaniem z rozgrywek i dodatkową karą finansową w wysokości 200 zł

-wycofanie drużyny bedzie również skutkowało dla zespołów seniorów (klubów), które spełniają tymi zespołami wymóg licencyjny, bedzie o tym fakcie powiadomiona Komisja do Spraw Licencji Klubowych Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

- fundusze zebrane z w/w kar przeznaczone bedą na nagrody rzeczowe dla drużyn zajmujących czołowe miejsca w grupach mistrzowskich tych rozgrywek.