Żak Starszy gr. I (2011):

1. AMSPN Hetman Zamość                       08.09.2019 r. (niedziela) godz. 9:00

2. KS Włókniarz Frampol                           14.09.2019 r. (sobota) godz. 9:00

3. Football Academy I Zamość                   21.09.2019 r. (sobota) godz. 9:00

4. DKS Gaudium I Zamość                         28.09.2019 r. (sobota) godz. 9:00

5. LKS Olimpiakos Tarnogród                     05.10.2019 r. (sobota) godz. 9:00

6. Football Academy II Zamość                   13.10.2019 r. (niedziela) godz. 9:00 (zmiana terminu na wniosek FA Zamość)

7. KS Olender Sól                                        19.10.2019 r. (sobota) godz. 9:00

8. DKS Gaudium II Zamość                          26.10.2019 r. (sobota) godz. 9:00

 

Z dniem 26.09.2019 r. do rozgrywek Żak Starszy gr. I zgłosił się zespół AP Gol Biłgoraj.

 

Organizator Turnieju ma obowiązek przesłać wyniki, które bedą zamieszczone później w systemie Extranet. Gramy systemem każdy z każdym. Proszę również o wpisanie, który zespół bez usprawiedliwienia nie stawił się na Turniej.

 W załączeniu:

Regulamin Orlików i Żaków

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skrócony Regulamin Rozgrywek Żaków - obowiązuje Unifikacja PZPN z wyjątkami podanymi poniżej:

 DO ZAWODÓW NIEZBĘDNE:
- LISTA ZWODNIKÓW – potwierdzona przez Klub i z czytelnym podpisem szkoleniowca i prezesa klubu, tylko dla okazania organizatorowi turnieju
(nie ma potrzeby potwierdzenia listy w ZOZPN, ORGANIZATOR ZAWODÓW MOŻE SPRAWDZIĆ LISTY Z LEGITYMACJAMI),
- BADANIA LEKARSKIE – dopuszczenie do turnieju (koniecznie posiadać na czas turnieju),
- AKTUALNE LEGITYMACJE SZKOLNE – (niezniszczone zdjecie + pieczątka z datą ważności legitymacji)
- OPIEKA MEDYCZNA,

 - GRAMY W SKŁADACH: 1+4 (gra bez spalonego, zmiany powrotne, drużyny do max. 20 zawodników, kary czasowe 2-3 minutowe),
- bramki 3x1,55m (dopuszcza sie bramki 3x2 m, 5x2 m), - muszą być właściwie przymocowane do podłoża (zakotwiczone).

Obuwie: lanki lub  korkotrampki.

Kary:

-nieuczestniczenie w wyznaczonym turnieju - kara 200 zł

- dwukrotne nieuczestniczenie w turniejach bedzie skutkować wycofaniem z rozgrywek i dodatkową karą finansową w wysokości 200 zł

- fundusze zebrane z w/w kar przeznaczone bedą na nagrody rzeczowe dla drużyn zajmujących czołowe miejsca w grupach mistrzowskich tych rozgrywek.