Wydział Dyscypliny ZOZPN   - kadencja 2016-2020 (zmiana składu WD od dnia 10.08.2019 r.)
Imię i Nazwisko
Funkcja                        
Zdzisław KASPEREK Przewodniczący
Krzysztof FIDOR  -  Sekretarz
Jarosław PUPEĆ   Członek
Wydział Dyscypliny  obraduje w każdy piątek od godz. 16:00