Wydział Gier ZOZPN  - kadencja 2016-2020 (zmiana składu WG od dnia 01.08.2020 r.)

Imię i Nazwisko                                Funkcja                                     
Andrzej SWACHA - Sekretarz
Andrzej DUDA Członek Wydziału

Wydział Gier obraduje w każdy czwartek od godz. 11:00