Wydział Gier ZOZPN  - kadencja 2016-2020

Imię i Nazwisko                                Funkcja                                     
Henryk KOWALSKI  PRZEWODNICZĄCY
Andrzej SWACHA - Sekretarz
Stanisława STOCHMALSKA Członek Wydziału

Wydział Gier obraduje w każdy czwartek od godz. 11:00