Informujemy, iż pierwsze zajęcia kursu sędziowskiego odbędą się dnia  25.01.2020 r. (sobota) o godzinie 10:00 w siedzibie ZOZPN/Oddziału LZPN w Zamościu przu ulicy Królowej Jadwigi 8.

Oprócz tych osób, które złożyły podania zapraszamy wszystkich chętnych pragnących spróbować przygody z gwizdkiem.

GIF SEDZIA 5

Zapraszamy do lektury Czasopisma Trener (wydanie z dnia 20.01.2020 r.)

Trener

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia w 2020 r. Termin składania ofert upływa 5 lutego 2020 roku. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 

Otwarty Konkurs na Wspieranie Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego