W dniu 03.05.2021 r. w wieku 61 lat zmarł sędzia piłkarski Pan Andrzej  Sadowski. Najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Śp. Andrzeja Sadowskiego pożegnamy w dniu 07 maja br. (piątek), godz. 10:00 (kaplica na starym cmentarzu) przy ul. Peowiaków w Zamościu.

 

Informujemy, że od godzin porannych w dniu dzisiejszym jest awaria Extranetu w całym kraju. Wszystkie zmiany terminów meczów (daty i godziny) zostaną naniesione natychmiast po naprawieniu usterki przez PZPN. System został już naprawiony (godz. 17).

AKTUALIZACJA 05.05.2021 r.

Wydział Szkolenia ZOZPN/O/Zamość dokonał podziału na grupy rozgrywek Orlików i Żaków. Zapraszamy do zapoznania się z propozycją. Planowany start rozgrywek to: 08/09.05.2021 r. Prosimy również chętne zespoły do zgłaszania się do rozgrywek Skrzatów. Przypominamy, że w rozgrywkach Orlików i Żaków mogą uczestniczyć tylko te zespoły, które będą miały uprawnionych zawodników.

Z uwagi na sytuację pandeczmiczną i sprawne przeprowadzenie rozgrywek w kategorii Orlik/Żak ewentualnie Skrzat bardzo prosimy o porozumienie się odnośnie terminów i miejsca rozegrania danego turnieju pomiędzy zainteresowanymi klubami w danej grupie i przesłanie informacji o miejscu i terminie do ZOZPN/O/Zamość.

Gospodarz danego turnieju będzie miał obowiązek wysłać komunikat (mailem) z turnieju do ZOZPN/O/Zamość, z tym, że zgodnie z wytycznymi PZPN nie prowadzimy statystyki ani wyników ani tabel.

Dokumentacja związana z rozgrywkami w kategorii Orlik i Żak

 

W dniu 23 kwietnia 2021 r. w Tomaszowie Lubelskim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na którym wybrano Prezesa, Zarząd, Komisję Rewizyjną i Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Prezesem ZOZPN został wybrany Pan Stanisław Pryciuk.

Delegaci wybrali Zarząd ZOZPN, który przedstawia się następująco: Andrzej Duda, Tadeusz Dudek, Krzysztof Fidor, Tadeusz Gontarz, Edmund Kawka, Zbigniew Kuczyński, Ryszard Monastyrski, Witold Woś. W skład Zarządu wchodzą ponadto: Jerzy Bojko-wybrany przez środowisko trenerów, Arkadiusz Łaszkiewicz-wybrany przez środowisko sędziów.

 

Wybrano Komisję Rewizyjną ZOZPN w składzie: Andrzej Cichocki, Jan Madyński, Sławomir Swatowski.

 

Zostali również wybrani Delegaci na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów LZPN (25 osób): Bogdan Antolak, Paweł Babiarz, Krystian Bodeńko, Tomasz Bondyra, Michał Burcon, Andrzej Cichocki, Andrzej Duda, Tadeusz Dudek, Ryszard Dziura, Krzysztof Fidor, Tadeusz Gontarz, Dionizy Hałasa, Marek Hyz, Edmund Kawka, Andrzej Kozłowski, Stanisław Kuczma, Zbigniew Kuczyński, Paweł Lewandowski, Arkadiusz Łaszkiewicz, Józef Łebko, Grzegorz Maluga, Ryszard Monastyrski, Adam Pomarański, Artur Tymecki, Witold Woś.

Lubelski Związek Piłki Nożnej informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2021 r. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 16 kwietnia 2021 r. możliwe jest uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu oraz bez limitu osób).

Od 16 kwietnia możliwe jest również uprawianie sportu seniorów-amatorów w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu do 25 osób  na boisku – tj. zarówno podczas meczów jak i treningów piłkarskich.

Komisja Gier O/Zamość informuje, że komunikat dotyczący rozgrywek zostanie zamieszczony na naszej stronie (prześlemy go również mailem do klubów) po opublikowaniu nowego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Komisja Gier O/Zamość informuje, że wszystkie kluby KEEZA Klasa Okręgowa Zamość spełniły warunki "ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii". Z uwagi na powyższe kolejka XXII z dnia 10/11.04.2021 r.  odbędzie się zgodnie z terminarzem rozgrywek.

Szczegółowy Komunikat z wczorajszego spotkania Komisji ds. Rozgrywek LZPN dotyczący innych klas rozgrywkowych zostanie zamieszczony na stronie ZOZPN (również mailem prześlemy go do klubów) natychmiast po jego opublikowaniu przez LZPN.

Zarząd Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę o zwołaniu WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO DELEGATÓW ZAMOJSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na dzień 23 kwietnia 2021 r. /piątek/ o godz. 16:00 w pierwszym terminie i o godz. 16:30 w drugim terminie. Miejsce Zebrania będzie podane po jego ustaleniu gdyż jest to uzależnione od obostrzeń panujących w kraju. Na Zebraniu będzie wybrany Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

                                                           Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

 

Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów LZPN na dzień 7 czerwca 2021 roku.

W trakcje Walnego zostaną wybrane władze Związku:

➢ Prezes

➢ Zarząd

➢ Komisja Rewizyjna

oraz

➢ Delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN. Dokonane zostaną również zmiany w Statucie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

                                                                           Lubelski Związek Piłki Nożnej