Komisja Gier Oddział Zamość na podstawie komunikatu WG LZPN informuje, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wszystkie mecze odbywające się w ramach rozgrywek młodzieżowych od dnia 27 marca (sobota) do dnia 9 kwietnia (piątek) zostają przełożone na termin późniejszy.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 9 ust. w/w Rozporządzenia

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej
i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 546
sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa
w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami
kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport
w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.”,

Powyższe oznacza, że w okresie pomiędzy 27 marca – 9 kwietnia 2021 r. wszyscy zawodnicy grający w drużynach seniorów bez względu na wiek żeby korzystać z obiektów sportowych muszą mieć zawarte z klubem kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub umowy stypendialne.

Prosimy kluby seniorskie żeby ze sobą zabrać na mecz:

1. Zaświadczenie z LZPN, że klub jest członkiem ZPN – wydawane od stycznia są ważne na cały sezon
2. Oświadczenie klubu, że spełnia wymogi rozporządzenia
3. Listę zawodników mających stypendia lub kontrakty
 
 

Komisja Gier Oddziału LZPN w Zamościu informuje, że decyzje o ewentualnym odwołaniu meczów dzieci i młodzieży zaplanowanych na 27 i 28 marca 2021 r., zostaną podjęte po ukazaniu się projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, który zostanie opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji.

Decyzji należy się spodziewać w dniu 26 marca br.

Przypominamy, że w treści rozporządzenia w poprzednim tygodniu  pojawiła się możliwość współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz zawodników-seniorów pobierających stypendium sportowe lub mających zawarte kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.

W obecnej sytuacji, treść rozporządzenia może się zmienić.

Jednocześnie informujemy, że kolejka KEEZA klasa Okręgowa Zamość i KEEZA klasa A w dniach 27 i 28 marca 2021 r. jest odwołana.

Komisja Gier Oddziału LZPN w Zamościu

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy środowisko piłkarskie, że w dniu 17 marca 2021 r. zmarł Stanisław Stańczyk (69 lat) – przyjaciel sportu, a szczególnie piłki nożnej, wspaniały pogodny człowiek. Stanisław zmagał się z wyniszczającą organizm chorobą, ale do ostatnich dni zachował pogodę ducha.
Znany na wielu boiskach klubów Lubelszczyzny, najdłużej jako piłkarz związany z Lewartem Lubartów, Sygnałem Lublin, Unią Bełżyce, Avenirem Jabłonna. Piłkarz, a następnie trener, działacz – wychowawca wielu piłkarzy. Nauczyciel wychowania fizycznego, wiele lat związany z I LO im. Stanisława Staszica, a następnie z WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie. Wszędzie był bardzo lubiany, miał wielu przyjaciół.
Stanisław Stańczyk  był bardzo aktywnym niezwykle uczynnym i cenionym działaczem Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.
Rodzinie śp. Stanisława składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 

Śp. Stanisława Stańczyka pożegnamy w dniu 22 marca br. (poniedziałek), godz. 12:00 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Stanislaw Stanczyk

 

 

Lubelski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z ogłoszonymi w dniu wczorajszym obostrzeniami dla całego kraju z dniem 20 marca 2021 r. zostają czasowo zawieszone rozgrywki IV ligi i niższych klas rozgrywkowych seniorskich oraz III kobiet.

W tej chwili nie ma jeszcze ogłoszonego rozporządzenia dotyczącego funkcjonowania sportu od 20 marca do 9 kwietnia 2021, a więc w okresie zapowiedzianych przez rząd obostrzeń, jednakże z podanych w dniu wczorajszym przez Ministerstwo Zdrowia  informacji wynika, że od dnia 20 marca 2021 r. wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie rządu według, którego korzystanie z infrastruktury sportowej oraz organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 367 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Oznacza to, że rozgrywki III ligi oraz lig młodzieżowych odbędą się zgodnie z terminarzem.

Zmienione terminarze zawieszonych rozgrywek zostaną opublikowane po uzyskaniu informacji o możliwym terminie ich wznowienia.

Powyższa informacja nie dotyczy oczywiście rozgrywek, które zaplanowano od 10/11.04.2021 lub później, o ile nie będzie decyzji o przedłużeniu obostrzeń.

Komisja Gier O/Zamość informuje, że z uwagi na brak jednomyślności klubów odnośnie rozegrania XIX kolejki KEEZA klasy Okręgowej propozycja rozegrania tej kolejki w dniu 19.03.2021 r. (piątek) jest nieaktualna.

                                                                                                               Zamość 17.03.2021 r.
                                                                                         
 
                                             Kluby wg rozdzielnika
 
 
               Z uwagi na decyzje rządowe spowodowane znacznym wzrostem zakażeń wirusem COVID 19 będzie obowiązywał zakaz prowadzenia rozgrywek od 20 marca (sobota) do 9 kwietnia br.
   W związku z tym Komisja Gier Oddziału LZPN w Zamościu, proponuje rozegranie
 
  XIX kolejki KEEZA klasa Okręgowa w dniu 19.03.2021 r. (piątek) o godz. 15:30.
 
  Warunkiem rozegrania kolejki jest zgoda wszystkich klubów. 
 
   Prosimy o zwrotną informację mailową do dnia 18.03.2021 r. (czwartek) do godz. 12.
 
   ps. (stosowna informacja została wysłana również mailem do zainteresowanych klubów)
 
 
                                   Ze sportowym pozdrowieniem
 
 
                                             Pełnomocnik Oddziału LZPN 
                                                       w Zamościu
 
                                               /-/Stanisław Pryciuk
 
KLUBY ZAMOJSKIE  OTRZYMAŁY Z LZPN VOUCHERY FIRMY TOMADEX I MOGĄ JE REALIZOWAĆ.
 
Miło poinformować, że  kluby klasy Okręgowej, klasy A, klasy B otrzymały vouchery i mogą je realizować w ramach umowy pomiędzy: Lubelski ZPN - Tomadex, zawartej na 2021 r. (załączniki)
Wcześniejsze działania Zarządu LZPN:
- wsparcie dla klubów młodzieżowych za osiągane wyniki sportowe w rozgrywkach wojewódzkich i centralnych w tym za udział zawodników i zawodniczek w poszczególnych reprezentacjach LZPN, 
- wsparcie finansowe trenerów na kursie UEFA A (trenerzy 45+ oraz 55+)
- przejęcie opłat za obserwatorów - od poziomu IV ligi i klas niższych,
- wsparcie finansowe za liczbę drużyn młodzieżowych wymaganych licencją,
- wsparcie finansowe klubów dziewczęcych,
- wsparcie finansowe klubów żeńskich III i IV ligi w tym za udział w rozgrywkach PP,
- kluby IV ligi otrzymały na rundę wiosenną 2021 r. po 5 piłek meczowych- profesjonalnych firmy HUMMEL,
- kluby klas Okręgowych otrzymały po 10 piłek firmy ERREA,
- wyróżniające się kluby działaniami organizacyjnymi i uczestnictwem w rozgrywkach kategorii orlik i żak będą mogły otrzymać w 2021 r. mini bramki dla rozgrywek najmłodszych kategorii wiekowych.
Rozgrywki IV ligi będą nosiły nazwę - HUMMEL - IV LIGA LZPN (wcześniejsza informacja na stronie)
Rozgrywki klas Okręgowych będą nosiły nazwę KEEZA-KLASA OKRĘGOWA (LUBLIN, BIAŁA PODLASKA, CHEŁM, ZAMOŚĆ)
Rozgrywki klas A będą nosiły nazwę KEEZA-KLASA A (LUBLIN, BIAŁA PODLASKA, CHEŁM, ZAMOŚĆ)
Rozgrywki klas B będą nosiły nazwę KEEZA-KLASA B (LUBLIN, BIAŁA PODLASKA, ZAMOŚĆ)
Firma LAWNER SPORT z Lublina zadba o klubowe boiska ze zniżką za usługę przy realizacji współpracy klubu IV ligi z firmą. Możliwe jest rozszerzenie współpracy na kluby klas Okręgowych, klas A, klas B na terenie województwa lubelskiego.
      
         W imieniu Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej
 
Wiceprezes  LZPN                                          Prezes LZPN
 
 /-/ Stanisław Pryciuk                                  /-/ Zbigniew Bartnik