Podajemy podział Orlików i Żaków oraz terminy turniejów:

Regulamin Rozgrywek Orlików i Żaków

W dniu 04.09.2019 r. z rozgrywek Orlik Starszy gr.  III wycofał się zespół KS Tur Turobin, jednocześnie zgłosił się do rozgrywek Orlika Młodszego i został przyporządkowany do grupy Orlik Młodszy gr. I.

Przypominamy również, że wszyscy Orlicy Starsi i Młodsi muszą być uprawnieni i mieć załączone deklaracje gry amatora aby drużyny zostały dopuszczone do rozgrywek

 

Przypominamy, że każdy klub jako gospodarz może zastrzec sobie kolor jednego kompletu strojów jako gospodarz (drużyna gości ma obowiązek dostosować się do tego wymogu). Kolory strojów zamieszczone są w dziale Terminarze, Wyniki, Tabele w danej klasie/lidze.

Informujemy, że zostały już utworzone terminarze wszystkich grup młodzieżowych (z wyjątkiem orlików starszych i młodszych). Terminarze zamieszczone są w systemie Extranet. W najbliższym czasie zostaną przesłane do klubów w formie mailowej. Z uwagi na to, że niektóre grupy startują 7/8 września br. prosimy o nanoszenie terminów i godzin tak aby zdążyć 14 dni przed rozpoczęciem. Ułatwi to prowadzenie rozgrywek, a klubowi przeciwnemu z wyprzedzeniem pozwoli zamówić środek transportu.

Jeżeli klub nie zamieści terminu i godziny to system automatycznie wstawi sobota godz. 13.