Organizacja Rozgrywek w Piłkę Nożną-zmiany w Uchwale

Uchwała IX/140 z 3 i 7 lipca 2018 r. Zarządu PZPN po zmianach KdSN PZPN z dnia 31.03.2022 r.

Dnia 31 marca 2022 r. Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Zgodnie z przyjętymi zmianami w par 3 ust. 2 uchwały, dopuszczona została możliwość udziału w rozgrywkach seniorów/seniorek zawodników/zawodniczek pomiędzy 14. a 15. rokiem życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

•             rozegraniu przez zawodnika przynajmniej jednego meczu reprezentacji Polski dowolnej kategorii wiekowej;

•             uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii Komisji Technicznej PZPN w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach seniorów;

•             uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;

•             uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach seniorów.

Zmiana weszła w życie z dniem podjęcia, zatem udział zawodników/zawodniczek o których mowa powyżej w rozgrywkach seniorów/seniorek jest możliwy już w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2021/2022.

Uchwała IX/140 z 3 i 7 lipca 2018 r. Zarządu PZPN po zmianach KdSN PZPN z dnia 31.03.2022 r.
- dotyczy uprawnienia do gry w seniorach/seniorkach  zawodnika/zawodniczki po ukończeniu 14 roku życia (nieukończone 15 lat). 
 

Komisja Gier O/Zamość informuje, że zostały ustalone zostały terminy meczów, które nie odbędą się w dniach 02/03.04.2022 r. Stosowne powiadomienia zostały przesłane do zainteresowanych klubów mailem  i naniesiono zmiany w Extranecie. Komisja na bieżąco reaguje na sygnały z klubów odnośnie stanu boisk (w sprawach pilnych prosimy o kontakt: 512-601-354 Andrzej Duda lub 607-357-517 Andrzej Swacha).

Uaktualniono dnia 04 kwietnia br.

Dnia 1 kwietnia br. rozpoczęła się rejestracja do Certyfikacji Grassroots, w ramach której kluby będą ubiegać się o Zielony Certyfikat. Zgodnie z zapowiedziami, PZPN rozszerza Program Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich o nowy poziom, który jest skierowany w szczególności do małych, lokalnych klubów.

Po blisko trzech latach prowadzenia programu Polski Związek Piłki Nożnej dostrzegł potrzebę dotarcia z nim do szerszej grupy odbiorców. Do tej pory podmioty ubiegające się o certyfikat musiały przejść przez bardzo wymagającą ścieżkę formalną. O ile dla większych akademii i klubów była to misja wykonalna, to już mniejsze, lokalne ośrodki często nie były w stanie sprostać narzuconym kryteriom. Stąd zaproponowany podział na Certyfikację Elite (na dotychczasowych poziomach: złotym, srebrnym oraz brązowym) i nowopowstałą Certyfikację Grassroots (na poziomie zielonym).

Harmonogram procedury aplikacyjnej 1

Polski Związek Piłki Nożnej rozszerza Program Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich o Certyfikację Grassroots skierowaną do szerszej grupy odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem małych, lokalnych szkółek. Jest to realizacja zmian w Programie zapowiadanych przez Prezesa PZPN Cezarego Kuleszę oraz Ministra Sportu i Turystki Kamila Bortniczuka. W ramach Certyfikacji Grassroots szkółki piłkarskie będą ubiegać się o Zielony Certyfikat!

Zielona gwiazdka

Szanowni Państwo, informujemy, że 16 marca 2022 r. FIFA opublikowała zaktualizowany komentarz do Aneksu 7 Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników dot. tymczasowych zasad postępowania w związku z wojną w Ukrainie. I. Zgodnie z przyjętą nową wykładnią: przedłużony okres transferowy – do 7 kwietnia, dotyczy wszystkich zawodników pozyskiwanych…

Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął nabór na realizatora Programu „Kibice Razem” w latach 2022-2024. Zadania w ramach Programu, który dotyczy poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców, realizować będzie Polski Związek Piłki Nożnej. Planowany budżet na realizację Programu w latach 2022-2024 jest rekordowy i wyniesie łącznie 7,5 mln zł. Wysokość dotacji w roku 2022 to 2,5 mln zł.

 Kibice razem