Obserwując pracę i podejście trenerów często nasuwa nam się pytanie o to, jakie właściwie jest ich podejście do planowania. Istnieje grupa szkoleniowców, którzy w ogóle nie planują i całkowicie „idą na żywioł”. Są także trenerzy przesadzający w drugą stronę, którzy więcej planują niż tak naprawdę robią. To oczywiście skrajności, ale warto zastanowić się nad tym, jak wygląda rzeczywistość – piszą Michał Jaszczyk oraz Arkadiusz Miedza, trenerzy monitorujący w Programie Certyfikacji.

Planowanie procesu treningowego

etapizacja szkolenia

KOMUNIKAT PZPN

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi możliwości rozgrywania meczów sparingowych informujemy, iż w ocenie Komisji Medycznej PZPN, która czuwa nad aspektem zdrowotnym planu wznowienia rozgrywek, jest to niemożliwe.

Powyższe dotyczy zarówno drużyn uczestniczących w kontynuowanych rozgrywkach jak i pozostałych. Jednym z założeń wdrożonej izolacji sportowej jest ograniczenie do minimum możliwości zakażenia zawodników i członków sztabów szkoleniowych wirusem COVID-19. Zasadnym jest zatem ograniczenie liczby rozgrywanych meczów i kontaktu z innymi drużynami wyłącznie do spotkań w ramach oficjalnych rozgrywek Ekstraklasy, 1. i 2. ligi. Przyjęcie innego założenia oznaczałoby wzrost ryzyka zakażenia, co w konsekwencji mogłoby skutkować niepowodzeniem planu dokończenia rozgrywek w sezonie 2019/2020.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN Domestic Competitions Department