Biuro Oddziału LZPN w Zamościu informuje, że jest do odebrania komplet (widoczny na zdjęciu) wydawnictw książkowych wydanych przez PZPN. Przysługuje jeden komplet dla każdego klubu. Przed odbiorem proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Do odbioru są również kalendarze LZPN na rok 2021.

wydawnictwo PZPN 11

 

 

Zapraszamy do zapozanania się z ważną informacją, która została również przesłana (przez Komisję Gier O/Zamość) do klubów Oddziału LZPN w Zamościu.

Przypominamy, że zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, Centralnej Ligi Juniorek, III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych, a także III ligi i niższych klas rozgrywkowych kobiet przed rundą wiosenną może nastąpić w okresie od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której zawodnik zostaje uprawniony – § 23 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.

Informacja na temat transferów

transfery

 
SZANOWNI PAŃSTWO
PAN/PANI PREZES KLUBU
- przedstawiamy informację z Polskiego Związku Piłki Nożnej do Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.
 1. Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 
 2. Pismo PZPN skierowane do Ministerstwa Zdrowia
Dodatkowo przedstawiamy w załącznikach:
a) pełny tekst ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 21.12.2020, KTÓRE WESZŁO
W ŻYCIE 28.12.2020
b) WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW jw.
c) WZÓR PISMA DO LZPN