Komisja ds. Licencji Sędziowskich Lubelskiego ZPN przypomina o obowiązku posiadania ważnej – aktualnej licencji sędziowskiej na s. 2019/2020.

Sędziowie oraz sędziowie asystenci szczebla centralnego, którzy nie  posiadają jeszcze licencji na s. 2019/2020 powinni złożyć wniosek i wnieść stosowną opłatę w biurze LZPN – ul. I. Rzeckiego 21 w Lublinie w terminie do 26 lipca 2019 r.

Sędziowie Lubelskiego ZPN (10 powiatów lubelskich) – liga III, IV oraz klasa Okręgowa, klas A, klasa B i sędziowie niesklasyfikowani wnioskujący o przedłużenie/przyznanie licencji na s. 2019/2020 powinni  złożyć wymagane dokumenty w tym wnieść opłatę licencyjną w biurze LZPN – ul. I. Rzeckiego 21 w Lublinie  w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.  (można przesłać pocztą, a opłatę licencyjną przelewem). 

Sędziowie z poszczególnych Oddziałów LZPN (Biała Podlaska, Chełm i Zamość)
– klasa Okręgowa, klas A, klasa B i sędziowie niesklasyfikowani wnioskujący o przedłużenie/przyznanie licencji na s. 2018/2019 powinni złożyć wymagane dokumenty do biura odpowiedniego Oddziału w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu oraz wnieść opłatę licencyjną na konto LZPN (podane poniżej w tekście) w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.  (można przesłać pocztą, a opłatę licencyjną przelewem).

Wyniki, pary i Regulamin Pucharu Starostów znajdują się w zakładce ROZGRYWKI, PUCHAR STAROSTÓW.

powiat bilgorajski              powiat hrubieszowski           powiat tomaszowski              powiat zamojski

W dniu 05 lipca 2019 r. w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyło się Uroczyste Podsumowanie Sezonu 2018/2019 w Zamojskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Puchary i czeki finansowe wręczyli: Burmistrz Miasta Hrubieszów Pani Marta Majewska, Prezes ZOZPN Stanisław Pryciuk, Wiceprezes ds. Szkolenia Jerzy Bojko, Sekretarz Zarządu ZOZPN Tadeusz Gontarz. Ponadto obecni byli: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOZPN Jan Madyński, Przewodniczący Wydziału Gier ZOZPN Henryk Kowalski oraz Członkowie Zarządu ZOZPN Andrzej Duda i Wojciech Wronka. Serdeczne podziękowania należą się Dyrektorowi HOSiR Markowi Watrasowi oraz Zarządowi Unii Hrubieszów z Prezesem Jarosławem Łukiewiczem za pomoc w przygotowaniu Podsumowania.

 Hrubieszw zbiorowe