Strona główna

Czasopismo Sędzia nr 4/2021

W tym numerze wywiad z Przewodniczącym Okręgowego Kolegium Sędziów w Zamościu Kolegą Witoldem Wosiem, który pełnił w/w funkcję przez 25 lat (1996-2021), a poniżej wypowiedzi osób związanych ze środowiskiem piłkarskim.

Komisja Sdziowska stoj od lewej Andrzej Kozowski Artur Tymecki Przewodniczcy Witold Wo z grawertonem i Przewodniczcy Arkadiusz aszkiewicz z Przepisami Gry w P N Bartosz Kapon Autor zdjcia Andrz

Przewodniczący Witold Woś (z grawertonem) wraz z nowo wybraną Komisją Sędziowską

Tak Kolegę Witolda Wosia wspomina Członek Zarządu PZPN i Prezes LZPN i Członek Zarządu PZPN Zbigniew Bartnik

Miałem okazję współpracować przez wiele lat z Panem Witoldem Wosiem - Przewodniczącym OKS Zamość, a w ostatnim okresie następnie jako Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej Oddziału LZPN w Zamościu.

Ceniłem znajomość tematyki związanej z Kolegium Sędziów w terenie, którą Witek znał dogłębnie. Witek to ambitny człowiek, który wiedział jak i jakie działania podejmować, aby osiągnąć cel dla dobra organizacji, którą reprezentował w działalności społecznej. Dzięki temu wiele spraw rozstrzygał bardzo sprawnie i fachowo.

Posiadaliśmy ze sobą zawsze dobry kontakt.

Pozostają dobre wspomnienia i zawsze otwartość na spotkanie.

 

Tak o Witoldzie Wosiu wypowiada się nowy Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Arkadiusz Łaszkiewicz

Nie powiem nic odkrywczego, kiedy stwierdzę, że w bardzo dużej mierze to, że teraz stoję na czele zamojskich arbitrów to zasługa Przewodniczącego Witolda Wosia. To za jego kadencji zaczynałem kurs, wspinałem się po kolejnych szczeblach w hierarchii sędziowskiej, zacząłem odpowiadać za szkolenie arbitrów, aż w końcu zostałem obserwatorem. Wiele mu zawdzięczam i wiem, że zawsze mogłem i mogę na Niego liczyć.

 

Tak Kolegę wspomina Andrzej Duda-długoletni Członek Zarządu ZOZPN i Członek Zarządu OKS Zamość

Byłem już sędzią piłki nożnej gdy do naszej organizacji dołączył Witek.

Od razu można było zauważyć , ze jest bardzo dobrym sędzią i kolegą, zawsze można było na niego liczyć służył radą i pomocą. Bardzo miło wspominam sędziowane razem mecze a było tego troszkę.

Widoczne cechy przywódcze w okresie gdy nasza organizacja sędziowska była w kryzysie okazały się zbawienne.

Witek po wygranych wyborach został Przewodniczącym OKS i szybko zabrał się do roboty, jego zdecydowane działania i decyzje przyczyniły się do tego , że w organizacji sędziowskiej następowała szybka poprawa.

Pierwszy raz w historii doczekaliśmy się sędziego głównego w II lidze w III i IV lidze również mieliśmy po kilku sędziów.

Miałem przyjemność być członkiem Zarządu pod kierownictwem Witka bardzo miło wspominam współpracę i jestem dumny z tego że mogłem go poznać.

 

Tak Kolegę wspomina Andrzej Kozłowski-długoletni Członek Zarządu OKS Zamość i trener kadry sędziów

Jako obserwatora wspominam Prezesa Wosia jako bardzo rzeczowego, konkretnego i służącego dobrymi i pomocnymi w dalszym sędziowaniu uwagami i radami. Było to poparte przede wszystkim ogromną wiedzą, jeżeli chodzi o znajomość Przepisów gry w piłkę nożną, oraz wieloletnim doświadczeniem boiskowym Prezesa Wosia.

Nigdy nie chodziło mu o to aby "coś tam" powiedzieć, ale jego uwagi dawały nam wiedzę nad czym należy pracować i co poprawić w swoim warsztacie sędziowskim, tak aby sędziować lepiej i popełniać mniej błędów, ponieważ te są wpisane w karierę każdego sędziego piłki nożnej.

Jeżeli mówimy o Przewodniczącym zamojskiego OKS, to wiemy ile kadencji był wybierany na Przewodniczącego, więc darzony był ogromnym zaufaniem w środowisku i zawsze pomagał sędziom niezależnie od klasy sędziowskiej jaką reprezentowali. Każdy mógł zawsze do Prezesa zadzwonić, zasięgnąć opinii, czy oczekiwać porady w potrzebie.

Dbał też zawsze o rozwój środowiska sędziowskiego oraz o dobrą, choć niejednokrotnie nie bez problemów - współpracę z klubami, tak aby te dwie strony ze sobą dobrze korelowały, gdyż bez tego rozwój piłki nożnej jest niemożliwy. Za jego wielu kadencji nastąpił niewątpliwie rozwój i podniósł się poziom sędziowania w naszym regionie.

 

Obecnie stery jako Przewodniczący Komisji Sędziowskiej przejął Kolega Arkadiusz Łaszkiewicz, który pełni również funkcję obserwatora III ligi, Referenta Obsady Obserwatorów i Rozgrywek Seniorów, a towarzyszą mu Artur Tymecki - Referent Obsady Rozgrywek Grup Młodzieżowych, Sparingów i Turniejów, Andrzej Kozłowski - Referent KSP i KFD, Bartosz Kapłon - Sekretarz oraz Konrad Kostrubała - Referent wspomagający "obsadowców".

Jak mówi nowy Przewodniczący Arkadiusz Łaszkiewicz głównymi celami jakie stawia przed sobą nowy zarząd to przede wszystkim zwiększenie liczby osób, które zechcą uczestniczyć w kursach sędziowskich. Przyczyni się to bezpośrednio do zapewnienia pełnej obsady w większej liczbie spotkań oraz, co także ważne, podniesie poziom arbitrażu i wzmocni rywalizację wśród samych sędziów.