Strona główna

INFORMACJA DLA TRENERÓW/KLUBÓW

Uchwała Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 07.01.2022 r. dotycząca przedłużania licencji trenerskich.

 

Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła w dniu 7 stycznia uchwałę w sprawie szczególnych warunków przyznania/przedłużenia licencji trenerskiej w 2022 r. 

 

 

Ze względu na sytuację pandemiczną, której efektem jest ograniczenie możliwości odbywania szkoleń (zgromadzeń, konferencji itp.), Komisja ds. Nagłych PZPN postanowiła określić specjalne warunki przedłużenia licencji trenerskiej przez szkoleniowców (trenerzy, trenerki), którzy nie spełnili wymogu zebrania wymaganej liczby punktów/godzin szkoleniowych (minimum 15 w okresie ostatnich trzech lat).

 

Na mocy ww. uchwały z 7 stycznia, możliwe jest wyjątkowe przedłużenie licencji bez wymogu "punktowego" do 31 grudnia 2022 roku, po uprzednim uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 300 złotych oraz:
- w przypadku trybu zwyczajnego - 1/3 kwoty określonej za przedłużenie licencji we wskazanym trybie;
- w przypadku trybu nadzwyczajnych - pełnej kwoty za przedłużenie licencji w tym trybie.

Opisana uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, tj. 7 stycznia.

 

Informuje zarazem, że zgodnie z przyjętymi zasadami, na platformie PZPN24 uruchomiona jest obecnie opcja przedłużenia licencji tylko w trybie nadzywczajnym. 
UWAGA: otwarta procedura trybu zwyczajnego dotyczy już tylko licencji wygasających z końcem 2022 r.

Uchwała Komisji ds. Nagłych PZPN dotycząca licencji trenerskich-pobierz