Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął nabór na realizatora Programu „Kibice Razem” w latach 2022-2024. Zadania w ramach Programu, który dotyczy poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców, realizować będzie Polski Związek Piłki Nożnej. Planowany budżet na realizację Programu w latach 2022-2024 jest rekordowy i wyniesie łącznie 7,5 mln zł. Wysokość dotacji w roku 2022 to 2,5 mln zł.

 Kibice razem

PZPN informuje – wiele klubów publikuje ogłoszenia o bezpłatnych treningach dla osób z Ukrainy, szczególnie dla dzieci i młodzieży, które zmuszane są do pobytu na terytorium Polski z uwagi na ucieczkę przed działaniami wojennymi w ich ojczyźnie wywołanymi przez Rosję.  Przygotowano ankietę dla klubów podejmujących takie działania. Dzięki niej  powstanie kompletna baza danych wszystkich klubów w Polsce, oferujących bezpłatne treningi dla osób z Ukrainy.

W dniu 5 marca 2022 r. w Cetrum Kongresowym Apart w Zamościu odbyła się Piłkarska Gala Zamojszczyzny w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Lubelski Związek Piłki Nożnej reprezentowali: Prezes LZPN Zbigniew Bartnik, Wiceprezes ds. Rozgrywek Stanisław Pryciuk, Wiceprezes ds. Organizacyjnych Anatol Obuch, Wiceprezes ds. Współpracy z Samorządami Robert Gromysz, Sekretarz Zarządu Ryszard Nilipiuk, Członek Zarządu LZPN Jerzy Bojko, Członek Zarządu LZPN Ryszard Dziura, którzy wręczyli Medale Jubileuszu 100-lecia LZPN, a także Jubileuszowe Odznaki 100-lecia LZPN. Przybyło również liczne grono zaproszonych działaczy klubowych, zawodników, trenerów i sędziów.

 

Gala 2022 1

Medalem Jubileuszu 100-lecia LZPN zostali uhonorowani n/w działacze: 

Andrzej Sikorski, Andrzej Cichocki, Henryk Szymański, Kazimierz Solak, Mieczysław Kostecki, Dionizy Hałasa, Andrzej Węgrzyn, 
ks. Tomasz Winogrodzki, Mariusz Malec, Józef Łebko, Kazimierz Tucki.

KLUBY LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Szanowni Państwo,

Dnia 27 lutego 2022 r. Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany w uchwałach:

  1. nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej
  2. nr XI/200 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych

Polski Związek Piłki Nożnej nie pozostaje obojętnym na cierpienie ukraińskiego narodu, który doświadcza brutalnej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej. Z inicjatywy prezesa Cezarego Kuleszy organizujemy akcję wsparcia „Polska Piłka dla Ukrainy”. Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce pieniężnej, nad którą nadzór będzie sprawował Polski Czerwony Krzyż. PZPN i Ekstraklasa S.A. już zadeklarowały wpłaty po 100 tys. złotych.

Polska Pika dla Ukrainy

Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej

z późniejszymi zmianami

(wyciąg)

IV. ZASADY I TRYB ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ PRZEZ ZAWODNIKÓW

§ 21

4. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, Centralnej Ligi Juniorek,

III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych, a także III ligi i niższych klas rozgrywkowych kobiet może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych)

przypadających każdego roku w terminach:

a) od 1 lipca do 31 sierpnia;

b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której zawodnik zostaje uprawniony.

 

5. Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

a) od 1 lipca do 30 września;

b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której zawodnik zostaje uprawniony.