Przepisy

Sędzia techniczny – za co odpowiada?

sedzia techniczny

Mecz piłki nożnej to nie tylko emocjonująca rywalizacja na boisku, ale także skomplikowany proces, który wymaga precyzyjnej organizacji i nadzoru. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa sędzia techniczny – osoba odpowiedzialna za zapewnienie prawidłowego przebiegu spotkania zgodnie z przepisami gry. Choć często pozostaje w cieniu sędziego głównego i jego asystentów, to właśnie sędzia techniczny czuwa nad wieloma istotnymi aspektami meczu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej obowiązkom i zadaniom, które spoczywają na barkach tego ważnego członka zespołu sędziowskiego.

Nadzór nad zmianami zawodników

Jednym z kluczowych zadań sędziego technicznego jest nadzór nad procesem zmian zawodników. Obejmuje to:

 • Przyjmowanie zgłoszeń od trenerów o planowanych zmianach
 • Sprawdzanie gotowości rezerwowych do wejścia na boisko
 • Sygnalizowanie zmian na tablicy świetlnej lub chorągiewką
 • Kontrolę prawidłowości przeprowadzania zmian zgodnie z przepisami gry

Sędzia techniczny musi ściśle współpracować z sędzią głównym i asystentami, aby zapewnić płynny przebieg zmian i uniknąć nieprawidłowości. Jego rolą jest również pouczanie trenerów o zasadach dotyczących zmian, a w razie potrzeby – wzywanie sędziego głównego w celu ukarania winnych naruszeń przepisów.

Obserwacja strefy technicznej

Kolejnym ważnym obowiązkiem sędziego technicznego jest obserwacja strefy technicznej i czuwanie nad zachowaniem trenerów oraz członków sztabów szkoleniowych. Obejmuje to:

 • Reagowanie na opuszczanie strefy technicznej lub niewłaściwe zachowanie
 • Pouczanie i ostrzeganie trenerów przed sankcjami
 • Wzywanie sędziego głównego w przypadku rażących naruszeń

Przeczytaj również: Kategorie wiekowe w piłce nożnej – jakie wyróżniamy

Sędzia techniczny musi wykazać się nie tylko doskonałą znajomością przepisów gry, ale również umiejętnością skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Jego zadaniem jest zapewnienie spokojnej i profesjonalnej atmosfery w strefie technicznej, co przekłada się na prawidłowy przebieg meczu.

Wsparcie sędziego głównego

Rola sędziego technicznego nie ogranicza się jedynie do nadzoru nad strefą techniczną i zmianami zawodników. Jego obowiązkiem jest również wsparcie sędziego głównego w różnych aspektach prowadzenia meczu. Obejmuje to:

 • Przekazywanie informacji o nieprawidłowościach zauważonych poza boiskiem
 • Zastępowanie sędziego głównego w przypadku jego kontuzji lub niedyspozycji
 • Możliwość przejęcia obowiązków sędziego asystenta w razie potrzeby
 • Pomoc w obowiązkach administracyjnych i formalnych

Sędzia techniczny musi być gotowy do podjęcia obowiązków sędziego głównego lub asystenta w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dlatego też musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby móc sprawnie przejąć prowadzenie meczu.

Kontrola sprzętu i strojów

Kolejnym ważnym zadaniem sędziego technicznego jest kontrola sprzętu i strojów zawodników rezerwowych przed ich wejściem na boisko. Obejmuje to:

 • Sprawdzanie wyposażenia zawodników (ochraniacze, numery, obuwie)
 • Weryfikację zgodności strojów z przepisami gry
 • Zwracanie uwagi na brak ochraniaczy, niewłaściwe numery lub inne uchybienia
 • Pouczanie zawodników o konieczności doprowadzenia strojów do porządku

Sędzia techniczny musi czuwać, aby wszyscy zawodnicy spełniali wymogi regulaminowe dotyczące sprzętu i strojów. Jego rolą jest również edukowanie piłkarzy, szczególnie tych młodszych, w zakresie przepisów gry i zasad bezpieczeństwa na boisku.

Współpraca z innymi sędziami

Skuteczne prowadzenie meczu piłki nożnej wymaga ścisłej współpracy całego zespołu sędziowskiego. Sędzia techniczny odgrywa w tym procesie kluczową rolę, obejmującą:

 • Regularne konsultacje z sędzią głównym i asystentami
 • Przekazywanie istotnych informacji dotyczących przebiegu meczu
 • Wspólne omawianie kontrowersyjnych sytuacji i podejmowanie decyzji
 • Tworzenie spójnego zespołu sędziowskiego dla prawidłowego prowadzenia spotkania

Dzięki stałej komunikacji i wymianie informacji, sędzia techniczny może wspierać pozostałych arbitrów w podejmowaniu trafnych decyzji. Jego szeroki ogląd sytuacji na boisku i poza nim pozwala na lepsze zrozumienie dynamiki meczu i zapobiega ewentualnym nieprawidłowościom.

Obowiązki administracyjne

Poza obowiązkami bezpośrednio związanymi z prowadzeniem meczu, sędzia techniczny odpowiada również za szereg zadań administracyjnych. Należą do nich:

 • Wypełnianie dokumentacji meczowej (protokołu, raportów)
 • Odnotowywanie kar, zmian, kontuzji i innych zdarzeń
 • Obsługa tablicy świetlnej (czas gry, wynik, zmiany)
 • Pomoc w przygotowaniu boiska i strefy technicznej przed meczem

Sprawdź: Wymiary boiska do piłki nożnej

Choć mogą wydawać się mniej istotne, obowiązki administracyjne są kluczowe dla zapewnienia prawidłowego przebiegu meczu i rzetelnej dokumentacji. Sędzia techniczny musi wykazać się skrupulatnością i precyzją w wykonywaniu tych zadań.

Podsumowanie

Rola sędziego technicznego jest niezwykle ważna dla prawidłowego przebiegu meczu piłki nożnej, szczególnie na wyższych szczeblach rozgrywek. Jego obowiązki obejmują nadzór nad zmianami zawodników, obserwację strefy technicznej, wsparcie sędziego głównego, kontrolę sprzętu i strojów, współpracę z pozostałymi sędziami oraz zadania administracyjne. Choć często pozostaje w cieniu sędziego głównego, to właśnie sędzia techniczny czuwa nad wieloma istotnymi aspektami meczu, zapewniając jego płynny przebieg zgodnie z przepisami gry. Dlatego tak ważne jest, aby osoby pełniące tę funkcję posiadały nie tylko doskonałą znajomość przepisów, ale również umiejętności interpersonalne i organizacyjne na najwyższym poziomie.

O autorze

Artykuły

Cześć! Jestem Bartosz Żak i uwielbiam piłkę nożną. Interesuję się nie tylko samą grą, ale także ciekawostkami i statystykami z nią związanymi. Lubię analizować mecze, taktyki i wyniki, a potem dzielić się swoimi przemyśleniami z innymi fanami futbolu.