22 stycznia br. w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej odbyło się zainicjowane przez Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej spotkanie dotyczące Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele klubów z województwa lubelskiego oraz reprezentanci Świętokrzyskiego ZPN. Łącznie na sali pojawiło się 75 osób z 36 podmiotów. Wykłady były niezmiernie ciekawe, a godzina przeznaczona na konsultacje klubów była bardzo intensywna – do bezpośredniej rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za działania operacyjne, finansowe, szkoleniowe z PZPN ustawiała się kolejka chętnych – przedstawicieli klubów, które już uzyskały certyfikat, jak i te które zapewne będą się w przyszłości o certyfikat ubiegały. Na pytania uczestników odpowiadali: Katarzyna Kuna, Dariusz Siekliński, Bolesław Rajkiewicz i Marek Posłajko.

Obecni na konferencji byli także członkowie Zarządu LZPN – wiceprezes ds. rozgrywek Stanisław Pryciuk oraz członek zarządu i członek komisji Certyfikacji Szkółek PZPN Jerzy Bojko. Pomysłodawcą spotkania na forum PZPN był prezes Zbigniew Bartnik.

Obsługa techniczna konferencji:
Leszek Wójcik
Hubert Gotowała

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o zaplanowanym udziale reprezentacji województwa lubelskiego zawodników w kategorii U15 w projekcie Lubelskie w Nevadzie realizowanym przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i partnerów zagranicznych ze stanu Nevada. Głównym elementem projektu miał być wyjazd na turniej piłkarski Mayor’s Cup do Las Vegas.

W związku z wprowadzonymi w Stanach Zjednoczonych dodatkowymi obostrzeniami  wynikającymi z pandemii organizatorzy nie otrzymali zgody na przeprowadzanie turnieju w zaplanowanym terminie 18-21.02.2022 r.  Podjęli jednak decyzję o zmianie terminu rozgrywania turnieju  na październik 2022. Dokładna data będzie znana w późniejszym czasie.

Przypomnijmy, że udział reprezentacji województwa lubelskiego w projekcie jest możliwy dzięki wsparciu Zarządu Województwa Lubelskiego, zaangażowaniu Johna Petkusa, honorowego Konsula RP w Las Vegas oraz Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego.

 
Szanowni Państwo,
 
informujemy, że konferencja poświęcona certyfikacji szkółek i akademii piłkarskich odbędzie się dn. 22.01.2022 r. (sobota) w godzinach 11 - 15.
 
Miejsce konferencji:
Aula Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, Lublin.
Parking: wjazd pod budynek Wydziału Mechanicznego od ulicy Nadbystrzyckiej - otwarta będzie jedna z dwóch bram.
 
 
UWAGA:
  1. Podczas konferencji będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek;
  2. WSKAZANE posiadanie ze sobą zaświadczenia-paszportu covidowego
 

Uchwała nr VIII.124 z 14.07.2015 r. – Status zawodników i zasady zmian przynależności klubowej tj. 29.06.2021

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że uwzględniając odpowiednie uregulowania FIFA w zakresie maksymalnej długości okresu transferowego, zimowy okres transferowy w sezonie 2021/2022 dla rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi, e-Winner 2.Ligi, Ekstraligi, I ligi i II ligi kobiet rozpocznie się w dniu 29 stycznia 2022 r. (sobota), a zakończy 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) – będzie trwać 31 dni tj. maksymalną długość przewidzianą przepisami FIFA dla zimowego okresu transferowego.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że:

  1. powyższy termin nie dotyczy sytuacji w których możliwe jest pozyskanie zawodnika poza okresem transferowym, wskazanych w § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej;
  2. w przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów o których mowa w § 18 uchwały do dnia 28 lutego 2022 r.,  potwierdzenie i uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie;
  3. w przypadku zamiaru pozyskania zawodnika profesjonalnego z klubu zagranicznego, na podstawie umowy transferowej, odpowiedni wniosek winien być wprowadzony do systemu FIFA TMS nie później niż 28 lutego 2022 r., przy czym celem uniknięcia ewentualnego przekroczenia ww. terminu wynikającego np. z problemów technicznych, zalecamy wprowadzenie przez klub odpowiedniego wniosku nie później niż 27 lutego 2022 r.


Departament Rozgrywek Krajowych

Polski Związek Piłki Nożnej

WAŻNE DECYZJE - UCHWAŁA KOMISJI DS. NAGŁYCH PZPN - CERTYFIKACJA SZKÓŁEK- ZMIANY W REGULAMINIE I PROGRAMIE.

 

Uchwała Komisji ds. Nagłych PZPN dotycząca Regulaminu Certyfikacji z dnia 7 stycznia 2022 r.

Program Certyfikacji Klubów-Harmonogram III cyklu

Konferencja dotycząca Certyfikacji Szkółek/Klubów

 

Przypominamy, że zgłoszenie na Konferencję wysyłamy tylko na stosownym druku.

Zaproszenia do klubów zainteresowanych udziałem w Konferencji dotyczącej Certyfikacji Szkółek/Klubów

 

Polski Związek Piłki Nożnej wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki poinformował, że program „Certyfikacja Szkółek Piłkarskich” będzie kontynuowany. W 2022 roku ruszy 3. edycja programu, na którą przeznaczona zostanie rekordowa kwota blisko 50 milionów złotych.